Southtown Auto Sales
4716 James B White Hwy S
Whiteville, NC 28472

(910) 641-0077

We Sell Quality - Southtown Auto Sales in Whiteville, NC

Contact Us
(910) 641-0077 4716 James B White Hwy S
Whiteville, NC 28472

Monday
9:00 AM - 4:00 PM
Tuesday
9:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
9:00 AM - 4:00 PM
Thursday
9:00 AM - 4:00 PM
Friday
9:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Southtown Auto Sales

4716 James B White Hwy S
Whiteville, NC 28472

(910) 641-0077